BẢNG GIÁ dịch vụ

CHỤP X-QUANG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
KHÁM & TƯ VẤN
PHIM
Miễn phí
2
Chụp X-quang KTS
PHIM
30.000 VNĐ
3
Chụp phim pano
PHIM
200.000 VNĐ
4
Chụp phim cephalo
PHIM
200.000 VNĐ
5
Chụp ConB – CT
PHIM
500.000 VNĐ
NHA CHU & VÔI RĂNG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Cạo vôi đánh bóng 2 hàm
2 HÀM
300.000 VNĐ – 700.000 VNĐ
2
NẠO TÚI NHA CHU
TÚI
300.000 VNĐ
3
Phẫu thuật nha chu
Vùng
1.000.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ
4
PHẪU THUẬT GHÉP MÔ LIÊN KẾT
Lần
5.000.000 VNĐ – 7.000.000 VNĐ
TRÁM RĂNG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Bôi fluor dự phòng sâu răng
2 Hàm
300.000 VNĐ
2
Trám composit răng trong ( xoang loại 1,mặt nhai)
RĂNG
400.000 VNĐ – 600.000 VNĐ
3
Trám composit răng trong ( xoang loại 2 2,mặt nhai + mặt bên)
RĂNG
500.000 VNĐ – 800.000 VNĐ
4
Trám cổ răng ( xoang V)
RĂNG
500.000 VNĐ
5
Trám composit răng trước thẩm mỹ
RĂNG
600.000 VNĐ – 800.000 VNĐ
6
Trám kẻ răng thưa thẩm mỹ
2 RĂNG
1.500.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ
7
Đắp mặt răng
RĂNG
1.000.000 VNĐ
8
Đóng chốt kim loại
RĂNG
400.000 VNĐ
9
Đóng chốt sợi
RĂNG
600.000 VNĐ
NỘI NHA - CHỮA TỦY
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Điều trị tuỷ bằng máy R6, R7
RĂNG
1.800.000 VNĐ
2
Điều trị tuỷ bằng máy R4, R5
RĂNG
1.500.000 VNĐ
3
Điều trị tuỷ bằng máy R1, R2, R3
RĂNG
1.500.000 VNĐ
4
Điều trị tủy lại R1, R2, R3
RĂNG
1.500.000 VNĐ
5
Điều trị tủy lại R1, R2, R3
RĂNG
1.800.000 VNĐ
6
Điều trị tủy lại R1, R2, R3
RĂNG
2.000.000 VNĐ
PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Veneer sứ e. Max cad/ cam
RĂNG
7.000.000 VNĐ
2
Veneer sứ e. Max ép
RĂNG
6.000.000 VNĐ
3
Răng toàn sứ cercon HT
RĂNG
5.000.000 VNĐ
4
Răng toàn sứ ziconia HQ
RĂNG
4.000.000 VNĐ
5
Răng toàn sứ ziconia MỸ
RĂNG
4.500.000 VNĐ
6
Inlay, onlay toàn sứ
RĂNG
3.500.000 VNĐ
7
Inlay, onlay composite
RĂNG
2.000.000 VNĐ
8
Răng sứ kim loại cr- cb
RĂNG
3.500.000 VNĐ
9
Răng sứ kim loại titan
RĂNG
3.000.000 VNĐ
10
Răng sứ kim loại vita
RĂNG
1.500.000 VNĐ
11
Mão full kim loại
RĂNG
1.500.000 VNĐ
PHẪU THUẬT LÀM DÀI THÂN RĂNG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Phẫu thuật điều trị cười lộ nướu
Hàm
15.0000.00 VNĐ
2
Phẫu thuật làm dài thân răng
Răng
1.500.000 VNĐ
PHỤC HÌNH THÁO LẮP
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Hàm khung kim loại
Hàm
4.000.000 VNĐ
2
Hàm khung titan
HÀM
6.000.000 VNĐ
3
Hàm phủ
HÀM
6.000.000 VNĐ
4
Chốt bi trên răng
Chốt
2.000.000 VNĐ
5
Hàm khung liên kết chốt bi
HÀM
7.000.000 VNĐ
6
Hàm khung liên kết chốt trụ
HÀM
5.000.000 VNĐ
7
Hàm nhựa dẻo
HÀM
5.000.000 VNĐ
8
Móc nhựa dẻo
Đơn vị
1.000.000 VNĐ
9
Móc đúc
Đơn vị
1.000.000 VNĐ
10
Răng tháo lắp nhựa Mỹ
Răng
800.000 VNĐ
11
Răng tháo lắp composite
Răng
600.000 VNĐ
12
Răng tháo lắp sứ
Răng
1.000.000 VNĐ
13
Lưới chống gãy Đức
Răng
1.500.000 VNĐ
NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Nhổ răng thường
RĂNG
500.000 VNĐ – 800.000 VNĐ
2
Nhổ răng dính khớp đã nội nha
RĂNG
600.000 VNĐ – 800.000 VNĐ
3
Nhổ răng + nạo nang
RĂNG
1.000.000 VNĐ
4
Nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên
RĂNG
1.000.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ
5
Nhổ răng khôn mọc lệnh hàm dưới
RĂNG
2.000.000 VNĐ – 3.500.000 VNĐ
6
Nhổ răng khôn không sang chấn bằng máy piezo
RĂNG
3.500.000 VNĐ
7
Cắt lợi trùm
RĂNG
1.500.000 VNĐ
8
Phẫu thuật cắt chóp nạo nang
RĂNG
3.000.000 VNĐ
9
Cắt chỉ
Lần
50.000 VNĐ
NIỀNG RĂNG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
TRAINER
Khí cụ
5.000.000 VNĐ
2
Khí cụ Hawley
Khí cụ
4.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ
3
Cung Nance
Khí cụ
4.000.000 VNĐ
4
Cung lưỡi
Khí cụ
5.000.000 VNĐ
5
Bộ giữ khoảng
Khí cụ
3.000.000 VNĐ
6
Facemask
Khí cụ
10.000.000 VNĐ
7
Headgear
Khí cụ
10.000.000 VNĐ
8
Dựng trục, di xa, di gần
Răng
7.000.000 VNĐ
9
Trồi, lún răng
Răng
10.000.000 VNĐ
10
Mắc cài kim loại thường
2 Hàm
30.000.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ
11
Mắc cài kim loại tự buộc
2 Hàm
+5.000.000 VNĐ
12
Mắc cài sứ tự buộc
2 Hàm
+8.000.000 VNĐ
13
Mắc cài mặt lưỡi
2 hàm
40.000.000 VNĐ – 70.000.000 VNĐ
14
Niềng răng không mắc cài invisalign
2 Hàm
70.000.000 VNĐ – 120.000.000 VNĐ
CẤY GHÉP IMPLANT + ABUTMENT
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Nobel Biocare Replace CC (Thụy Điển)
Trụ
30.000.000 VNĐ
2
Otekka by Global (Pháp)
Trụ
19.000.000 VNĐ
3
Anydrige (Mega) HQ
Trụ
18.000.000 VNĐ
4
DENTIUM Superline (Hàn Quốc – Mỹ)
Trụ
16.000.000 VNĐ
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Sứ Titan
RĂNG
3.500.000 VNĐ
2
Sứ cr- cb
RĂNG
4.000.000 VNĐ
3
Sứ ziconia
RĂNG
5.000.000 VNĐ
4
Sứ cercon
RĂNG
6.000.000 VNĐ
5
Custom abument ziconia
RĂNG
3.000.000 VNĐ
6
Custom abument titan
Trụ
1.500.000 VNĐ
ALL-ON-4 ( CẤY GHÉP 4 IMPLANT LÀM PHỤC HÌNH BẮT VÍT CHO NGƯỜI MẤT RĂNG TOÀN HÀM )
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Nobel Biocare Replace CC (Thụy Điển)
HÀM
260.000.000 VNĐ
2
Otekka by Global (Pháp)
Hàm
220.000.000 VNĐ
3
DENTIUM Superline (Hàn Quốc – Mỹ)
Hàm
200.000.000 VNĐ
ALL-ON-6 ( CẤY GHÉP 6 IMPLANT LÀM PHỤC HÌNH BẮT VÍT CHO NGƯỜI MẤT RĂNG TOÀN HÀM )
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Nobel Biocare Replace CC (Thụy Điển)
HÀM
300.000.000 VNĐ
2
Otekka by Global (Pháp)
Hàm
250.000.000 VNĐ
3
DENTIUM Superline (Hàn Quốc – Mỹ)
Hàm
220.000.000 VNĐ
CÁC PHẪU THUẬT HỖ TRỢ IMPLANT
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Ghép mô liên kết
Răng
5.000.000 VNĐ
2
Ghép xương nhân tạo
Răng
5.000.000 VNĐ
3
Ghép màng collagen
Răng
3.000.000 VNĐ
4
Nâng xoang kín
Răng
7.000.000 VNĐ
5
Nâng xoang hở
Răng
15.000.000 VNĐ
TẨY TRẮNG RĂNG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Tẩy trắng răng tại phòng
2 Hàm
2.000.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ
2
Tẩy trăng răng tại nhà
2 Hàm
1.000.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ
GẮN ĐÁ / KIM CƯƠNG
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Gắn kim cương ( kim cương của pk)
Viên
700.000 VNĐ – 1.5000.00 VNĐ
2
Gắn kim cương ( kim cương của khách)
Viên
600.000 VNĐ
RĂNG TRẺ EM
STT
DỊCH VỤ CHỈNH NHA
ĐƠN VỊ
GIÁ THAM KHẢO
1
Nhổ răng sữa gây tê bôi
RĂNG
50.000 VNĐ
2
Nhổ răng sữa gây tê chích
RĂNG
100.000 VNĐ
3
TRÁM RĂNG SỮA
RĂNG
250.000 VNĐ
4
Trám flour vanish
RĂNG
250.000 VNĐ
5
BÔI FLUOR PHÒNG SÂU RĂNG
2 HÀM
200.000 VNĐ
6
Điều trị tuỷ răng cối sữa + trám
RĂNG
1.000.000 VNĐ
7
Điều trị tuỷ răng cửa sữa + trám
RĂNG
800.000 VNĐ
8
LẤY TỦY BUỒNG + TRÁM
RĂNG
500.000 VNĐ
9
Mài kẻ sơ khởi
RĂNG
50.000 VNĐ
10
Trám bít hố rãnh
RĂNG
200.000 VNĐ